از آخرین اونس Natty Light که در پردیس‌های کالج مصرف می‌شود، تا IPA‌های آغشته به هاپ که توسط نخبگان می‌نوشند، آبجو جزء اصلی رژیم غذایی آمریکایی‌ها است.

در واقع، طبق نظرسنجی های گالوپ، آبجو نوشیدنی الکلی ترجیح داده شده است ۴۳ درصد آمریکایی هایی که الکل مصرف می کنند.

خوشبختانه آبجو به خودی خود حاوی کلسترول طبیعی نیست. پس این دلیلی برای جشن است، درست است؟ نه خیلی سریع.