آبسه پری لوزه چیست؟

آبسه پری لوزه یک عفونت باکتریایی است که معمولاً به عنوان عارضه گلودرد استرپتوکوکی یا لوزه درمان نشده شروع می شود. به طور کلی شامل یک جیب پر از چرک است که در نزدیکی یکی از لوزه های شما ایجاد می شود.

آبسه های پری لوزه ای بیشتر در کودکان، نوجوانان و جوانان دیده می شود. آنها اغلب در آغاز یا پایان فصل زمستان رخ می‌دهند، زمانی که بیماری‌هایی مانند گلودرد استرپتوکوکی و التهاب لوزه‌ها بسیار شایع هستند.

آبسه دور لوزه