مننژیت یک بیماری جدی است که باعث التهاب غشاهای اطراف نخاع و گردن می شود. بدون درمان فوری می تواند کشنده باشد.

واکسن مننژیت یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از مننژیت است. دو نسخه از واکسن مننژیت موجود است. سن شما و خطر ابتلا به مننژیت بر واکسن مناسب شما تأثیر می گذارد. برای اطلاع از برنامه توصیه شده برای دریافت این واکسن و عوارض جانبی به خواندن ادامه دهید.