توده شکمی یک رشد غیر طبیعی در شکم است. توده شکمی باعث تورم قابل مشاهده می شود و ممکن است شکل شکم را تغییر دهد. فردی که توده شکمی دارد ممکن است متوجه افزایش وزن و علائمی مانند ناراحتی شکمی، درد و نفخ شود.

توده ها در شکم اغلب با محل آنها توصیف می شوند. شکم به چهار بخش به نام چهار قسمت تقسیم می شود. توده شکمی ممکن است در ربع فوقانی راست، ربع فوقانی چپ، ربع تحتانی راست یا ربع تحتانی چپ ایجاد شود.

معده نیز به دو بخش تقسیم می شود: بخش اپی گاستر و بخش پریومبیلیکال. قسمت اطراف ناف در زیر و اطراف ناف قرار دارد. قسمت اپی گاستر در بالای ناف و زیر دنده ها قرار دارد.

توده های شکمی اغلب قابل درمان هستند. با این حال، بسته به علت توده ممکن است عوارض سلامتی ایجاد شود.

آنچه باید در مورد توده های شکمی بدانید