مفصل ران به شما کمک می کند از حالت نشسته به حالت ایستاده، راه رفتن، دویدن یا پریدن بروید. این فعالیت‌ها با سفت شدن لگن اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. هر قدم یا حرکت می تواند باعث درد شدید شود.

در حالی که برخی از علائم سفت شدن مفصل ران ممکن است موقتی باشند، برخی دیگر ممکن است در صورت عدم درمان منجر به ناراحتی طولانی مدت شوند. دانستن زمان مراجعه به مراقبت های پزشکی می تواند به معنای تفاوت بین ناراحتی روزانه و فعالیت های بدون درد باشد.