گاهی اوقات لوزالمعده شما ممکن است کیست ایجاد کند. انواع زیادی از کیست های پانکراس وجود دارد که یکی از آنها نئوپلاسم کیستیک موسینوس (MCN) نام دارد.

شما می توانید MCN ها را در سایر قسمت های بدن خود مانند کبد ایجاد کنید، اما در این مقاله، نئوپلاسم کیستیک موسینوس ها به آن هایی که در پانکراس شما هستند اشاره می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نئوپلاسم کیستیک موسینوس های پانکراس، عوامل ایجاد کننده آنها و نحوه تشخیص و درمان آنها به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آنچه در مورد نئوپلاسم های کیستیک مخاطی (MCNs) پانکراس باید بدانید