دیابت نوع ۲ نمی تواند به دیابت نوع ۱ تبدیل شود. آنها شرایط جداگانه ای با دلایل مشخص هستند.

دیابت نوع ۱ در اوایل دوران کودکی ایجاد می شود در حالی که دیابت نوع ۲ ممکن است سال ها طول بکشد. با این حال، ممکن است برخی از افراد در صورت ابتلا به بیماری دیگری به اشتباه دیابت نوع ۲ تشخیص داده شوند.

به خواندن ادامه دهید تا در مورد دیابت نوع ۱، دیابت نوع ۲ و سایر تشخیص ها بیشتر بدانید.