ماهی یکی از سالم ترین غذاهایی است که می توانید بخورید.

این به این دلیل است که منبع عالی پروتئین، عناصر کمیاب و چربی های سالم است.

با این حال، برخی از انواع ماهی ها می توانند حاوی مقادیر زیادی جیوه باشند که سمی است.

آیا باید از ماهی به دلیل جیوه اجتناب کرد؟

در واقع، قرار گرفتن در معرض جیوه با مشکلات جدی سلامتی مرتبط است.

این مقاله به شما می گوید که آیا باید از ماهی به دلیل آلودگی احتمالی جیوه اجتناب کنید.