اختلال نعوظ چیست؟

اختلال نعوظ (ED) که زمانی از آن به عنوان ناتوانی جنسی یاد می شد، به عنوان مشکل در نعوظ و حفظ آن به اندازه کافی برای انجام مقاربت جنسی تعریف می شود. ED به معنای کاهش میل به رابطه جنسی نیست.

بر اساس مؤسسه ملی بهداشت (NIH)ED مردان در هر سنی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما مردان احتمالاً با افزایش سن آن را تجربه می کنند. شیوع ED به شرح زیر است:

آیا حلقه اختلال نعوظ می تواند ناتوانی جنسی را درمان کند؟
  • ۱۲ درصد از مردان زیر ۶۰ سال
  • ۲۲ درصد از مردان ۶۰ ساله
  • ۳۰ درصد از مردان ۷۰ سال و بالاتر

درمان های زیادی برای ED وجود دارد. برخی از آنها شامل تغییر سبک زندگی، روان درمانی، دارو، جراحی یا کمک از طریق یک دستگاه است. حلقه ED وسیله رایجی است که می تواند به درمان ED کمک کند.