تشخیص سرطان پانکراس دشوار است. علائم اغلب تا مراحل بعدی خود را نشان نمی دهند و تست های غربالگری استانداردی برای این نوع سرطان وجود ندارد.

تست های تصویربرداری – مانند ام آر آی، سی تی اسکن و سونوگرافی – بخش مهمی از فرآیند تشخیصی هستند.

سونوگرافی شکم و آندوسکوپی اغلب برای کمک به تشخیص سرطان پانکراس استفاده می شود. هیچ یک از این آزمایش ها به تنهایی برای تایید تشخیص کافی نیستند، اما می توانند به تشخیص تومور، التهاب و سایر علائم سرطان کمک کنند.

آیا سونوگرافی می تواند سرطان پانکراس را تشخیص دهد؟

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به سونوگرافی‌ها و نحوه استفاده از آنها برای تشخیص و تشخیص سرطان پانکراس می‌اندازیم.