شیر سویا جایگزین فزاینده ای برای شیر گاو است.

برخی از والدین آن را به دلایل اخلاقی یا محیطی ترجیح می دهند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که می تواند کولیک را کاهش دهد، از آلرژی جلوگیری کند، یا خطر بیماری فرزندشان را در مراحل بعدی زندگی کاهش دهد.۱، ۲، ۳).

با این حال، استفاده از شیر خشک سویا با برخی خطرات همراه است و ممکن است یک گزینه تغذیه ایمن برای همه نوزادان نباشد.

آیا شیر خشک سویا برای کودک شما بی خطر است؟

این مقاله آخرین تحقیقات را برای تعیین اینکه آیا شیر خشک سویا برای کودک شما بی خطر است، مرور می کند.

مردی به نوزاد شیر خشک سویا می دهد