گزینه های خود را در نظر بگیرید

اگر تحت عمل جراحی پروستات هستید، ممکن است نگران تأثیر آن بر عملکرد جنسی خود باشید. اختلال نعوظ (ED) ناتوانی در برانگیختگی جنسی و نعوظ است.

این وضعیت دلایل پیچیده زیادی دارد. این می تواند ناشی از یک مشکل فیزیکی، یک مشکل عاطفی یا هر دو باشد. صرف نظر از علت، ED می تواند هم شما و هم همسرتان را تحت تاثیر قرار دهد.

آیا ناتوانی جنسی بعد از جراحی پروستات ایجاد می شود؟