چرخه دانه یک روند رو به رشد است که ادعا می کند هورمون ها را متعادل می کند، باروری را افزایش می دهد و علائم یائسگی را کاهش می دهد.

این شامل خوردن دانه های کتان، کدو تنبل، کنجد و آفتابگردان در زمان های مختلف ماه برای متعادل کردن هورمون های خاص است.

آیا چرخه دانه می تواند هورمون ها را متعادل کند و علائم یائسگی را کاهش دهد؟

با این حال، علیرغم گزارش های حکایتی متعدد در مورد سودمندی آن، شواهد علمی برای حمایت از ادعاهای آن وجود ندارد.

این مقاله همه چیزهایی را که باید در مورد چرخه دانه بدانید و اینکه آیا این یک عمل مفید است به شما می گوید.