بررسی اجمالی

اختلال نعوظ ناتوانی در دستیابی و حفظ نعوظ است. این وضعیتی است که بسیاری از مردان از صحبت کردن در مورد آن احساس راحتی نمی کنند، اما باید. اختلال نعوظ نه تنها شایع است، بلکه معمولاً قابل درمان است.

درمان های اختلال نعوظ موثر و در حال تکامل هستند. داروهای خوراکی سنتی می توانند کمک کنند و داروهایی که مستقیماً روی پوست استفاده می کنید در حال تولید هستند.

آیا ژل موضعی برای درمان اختلال نعوظ وجود دارد؟