اثر زنجبیل بر کاهش قند خون در افراد دیابتی

اثر زنجبیل بر کاهش قند خون در افراد دیابتی

دیابت نوع ۲

دیابت، یک مشکل بزرگ جهانی است که ۳۸۷ میلیون نفر از بزرگسالان را با شیوع جهانی ۳/۸٪ مبتلا کرده است و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۱۴ به ۵۹۲ میلیون نفر با شیوع ۱/۱۰٪ افزایش یابد.

دیابت نوع ۲، و افزایش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن یک مشکل در حال رشد در بهداشت عمومی است.

بیماریهای قلبی و عروقی عامل اصلی عوارض آن و مرگ و میر در بیماران دیابتی است. بیماران دیابتی ۲ تا ۴ برابر بیشتر مستعد ابتلا به تصلب شرایین هستند. مهمترین عامل خطر اصلاح پذیر آترواسکلروز، اختلال در چربی خون در بیماران دیابتی است. اما با کنترل دیابت اختلال چربی خون نیز بهبود می یابد.

 مقاومت به انسولین عامل محرک ایجاد دیابت نوع ۲ و یک خطر مستقل برای بیماریهای قلبی عروقی حتی در بیماران غیر دیابتی است.

زنجبیل

زنجبیل ریزوم گیاه زینگبر و بومی آسیای جنوب شرقی است که قدمت آن به حدود ۳۰۰۰ سال پیش در هند بر میگردد.

مطالعات متعددی نشان داده اند که زنجبیل دارای اجزای مختلف از جمله گینگرول ها و shogaol ها و بیش از ۴۰ ترکیب آنتی است. به این دلیل ، خواص دارویی زیادی برای آن مطرح شده، که شامل تقویت سیستم ایمنی، ضد سرطان، ضد التهاب، ضد مرگ سلولی، کاهش دهنده قند و چربی و ضد میکروب می باشد.

زنجبیل و قند خون

برای بررسی تأثیر مکمل پودر زنجبیل بر وقند خون، چربی خون و عملکرد سلول بتای یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یکسو کور، کنترل شده با دارونما، بر روی ۸۰ فرد تازه تشخیص داده شده دیابت نوع ۲ انجام شد.

به یک گروه روزانه سه کپسول حاوی: ۶۰۰ میلی گرم یعنی دریافت کل روزانه ۱.۸ گرم زنجبیل داده شد. آنها همچنین تحت رژیم غذایی و فعالیت بدنی قرار گرفتند، و همچنین متفورمین ۸۵۰ میلی گرم، دو بار در روز با وعده های غذایی به مدت ۸ هفته دریافت کردند.

به گروه دوم کپسول هایی با همان تعداد، رنگ و اندازه داده شد اما حاوی گندم بود، به آنها نیز در طی ۸ هفته، همان رژیم غذایی، فعالیت بدنی و دوز متفورمین داده شد.

نتایج:

مکمل پودر زنجبیل باعث کاهش معنی دار شاخص توده بدنی ، قند خون ناشتا، گلوکز خون ۲ ساعت بعد از غذا، HbA1c، کلسترول، LDL، تری گلیسیرید، انسولین و مقاومت به انسولین (HOMA2-IR) شد.

همچنین میزان HDL ، شاخص عملکرد سلولهای  βو شاخص حساسیت به انسولین به طور قابل توجهی افزایش یافت.

جالب اینجاست که کاهش قند خون قابل توجه بوده است یعنی کاهش قند در افراد مصرف کننذه زنجبیل ۵۱ و در گروه دارونما ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر بوده است. البته تاثیرات کاهنده قند زنجبیل در دو متاآنالیز نیز گزارش شده است.

مکانیسم کاهنده قند خون زنجبیل

مکانیسم کاهنده قند خون زنجبیل به نظر می رسد به دلیل فنل ، پلی فنول و فلاونوئیدها زنجبیل باشد. همچنین زنجبیل آنتاگونیست گیرنده های سروتونین است و آن را مهار می کند و نیز زنجبیل ممکن است فعالیت آنزیم های گلوکوزیداز و آمیلاز روده را مهار کند و بدین ترتیب میزان جذب گلوکز کاهش دهد.

یکی از اثرات احتمالی زنجبیل مهار آنزیم گلیکوژن فسفوریلاز کبدی است که باعث جلوگیری از تجزیه گلیکوژن در کبد و همچنین مهار آنزیم گلوکز فسفاتاز کبدی است. در واقع فعالیت آنزیمهای درگیر در سنتز گلیکوژن را افزایش می دهد.

نتیجه گیری:

 مکمل زنجبیل می تواند یک درمان کمکی موثر برای بیماران باشد.

منبع:

Elgayar MH, Mahdy MM, Ibrahim NA, Abdelhafiz MH. Effects of Ginger Powder Supplementation on Glycemic Status and Lipid Profile in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. QJM: An International Journal of Medicine. 2020 Mar 1;113(Supplement_1):hcaa052-053.

Daily JW, Yang M, Kim DS, Park S. Efficacy of ginger for treating Type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Ethnic Foods. 2015 Mar 1;2(1):36-43.

Zhu J, Chen H, Song Z, Wang X, Sun Z. Effects of ginger (Zingiber officinale Roscoe) on type 2 diabetes mellitus and components of the metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2018;2018.