اعتیاد به نیکوتین چیست؟

نیکوتین یک ماده شیمیایی بسیار اعتیادآور است که در گیاه تنباکو یافت می شود. اعتیاد فیزیکی است، به این معنی که مصرف کنندگان معمولی میل به مواد شیمیایی دارند، و همچنین ذهنی، به این معنی که کاربران آگاهانه تمایل به اثرات نیکوتین دارند. اعتیاد به نیکوتین نیز رفتاری است. مردم به اقدامات مرتبط با مصرف دخانیات وابسته می شوند. آنها همچنین به استفاده از تنباکو در شرایط خاص مانند بعد از غذا یا زمانی که تحت استرس هستند عادت می کنند.

نیکوتین در درجه اول از طریق استنشاق دود سیگارهای تنباکو مصرف می شود. راه های دیگر برای کشیدن تنباکو شامل پیپ و سیگار برگ است. تنباکوی بدون دود به صورت پودر از طریق بینی استنشاق می شود یا در دهان نگه داشته می شود.

تنباکو خطرناک است. مطابق با یک مطالعه، بیماری های مرتبط با سیگار مسئول حدود ۴۳۵۰۰۰ مرگ در سال در ایالات متحده است. این تقریباً یک مورد از هر ۵ مرگ در ایالات متحده است. ترک سیگار، صرف نظر از مدت زمانی که سیگار کشیده اید، می تواند تا حد زیادی برای سلامتی شما مفید باشد.

۱۳ اتفاقی که با ترک سیگار رخ می دهد »