متخصصان پزشکی می توانند از MRI ​​برای بررسی ساختار و عملکرد کبد شما استفاده کنند. MRI بسیار دقیق است و از اشعه استفاده نمی کند. با این حال، آنها می توانند گران باشند و همه کاندیدای این نوع اسکن تصویربرداری نیستند.

این مقاله به بررسی انواع علائم و شرایطی می‌پردازد که ممکن است به MRI کبد نیاز داشته باشند، اسکن‌ها چه چیزی را می‌توانند تشخیص دهند، و اگر MRI کبد برنامه‌ریزی شده باشد، چه انتظاری دارید.