در حالی که تمرینات قلبی، مانند دویدن یا پیاده روی، اغلب به عنوان بهترین راه برای انجام این کار در نظر گرفته می شوند، مشخص شده است که وزنه برداری نیز می تواند کمک کننده باشد.