بیوپسی پانکراس یکی از آزمایشاتی است که برای تشخیص سرطان در پانکراس شما استفاده می شود. این روش شامل برداشتن نمونه کوچکی از سلول ها از تومور برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی است. این می تواند به پزشکان در تشخیص سرطانی بودن تومور پانکراس و تعیین نوع سرطان آن کمک کند.

بیوپسی است معمولا مورد نیاز است برای تایید تشخیص سرطان لوزالمعده، مگر اینکه پزشک شما بسیار مطمئن باشد که سرطان است و با جراحی قابل برداشتن است. این معمولا یک روش بی خطر است، اما با برخی از خطرات، از جمله خونریزی جدی همراه است

بیوپسی پانکراس: چه عوارض احتمالی باید در مورد آن بدانید

این مقاله نگاهی عمیق‌تر به آنچه در طول بیوپسی لوزالمعده و عوارض بالقوه باید داشت، خواهد داشت.