تاخیر در رشد زمانی اتفاق می افتد که جنین شما با سرعت طبیعی رشد نمی کند. به طور گسترده ای به عنوان محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) نامیده می شود. اصطلاح عقب ماندگی رشد داخل رحمی نیز استفاده می شود.

جنین های دارای IUGR بسیار کوچکتر از سایر جنین های هم سن بارداری هستند. این اصطلاح همچنین برای نوزادان ترم با وزن کمتر از ۵ پوند، ۸ اونس در هنگام تولد استفاده می شود.

دو شکل تاخیر رشد وجود دارد: متقارن و نامتقارن. کودکان مبتلا به IUGR متقارن دارای بدنی متناسب هستند، آنها فقط کوچکتر از اکثر کودکان در سن بارداری خود هستند. کودکان مبتلا به IUGR نامتقارن دارای اندازه سر طبیعی هستند. با این حال، بدن آنها بسیار کوچکتر از آن چیزی است که باید باشد. در سونوگرافی، سر آنها بسیار بزرگتر از بدن آنها به نظر می رسد.

تاخیر در رشد (تاخیر رشد)