تب با منشا ناشناخته (FUO) تبی با حداقل ۱۰۱ درجه فارنهایت (۳۸.۳ درجه سانتیگراد) است که بیش از سه هفته طول می کشد یا اغلب بدون هیچ توضیحی رخ می دهد. حتی زمانی که پزشک نمی تواند در ابتدا علت تب را تعیین کند، تشخیص گامی در جهت درمان آن است.