تستوسترون چیست؟

بیضه ها هورمون تستوسترون را می سازند. این هورمون به شکل گیری خصوصیات جنسی مردانه کمک می کند و نقش عمده ای در حفظ توده عضلانی و تراکم استخوان سالم دارد. سطوح سالم تستوسترون همچنین میل جنسی و دیدگاه مثبت ذهنی مردان را تقویت می کند.

با این حال، تولید تستوسترون از حدود ۳۰ سالگی شروع به کاهش می‌کند. آزمایش خون می‌تواند سطح تستوسترون شما را تعیین کند و اینکه آیا در محدوده پایین، بالا یا نرمال قرار می‌گیرید. اگر سطح شما به میزان قابل توجهی کاهش یابد، ممکن است بخواهید تستوسترون درمانی را در نظر بگیرید.

تستوسترون و قلب شما

تستوسترون به صورت تزریقی، پچ، ژل، گلوله ای که در زیر پوست قرار می گیرد و قرصی که در گونه قرار می گیرد تا زمانی که حل شود در دسترس است.

در گذشته نشان داده شده بود که این نوع درمان جایگزینی هورمونی خطرات قلبی عروقی بالایی دارد. اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که ممکن است ایمن تر از آنچه قبلاً درک شده بود باشد.