• ارزیابی مواد تشکیل دهنده و ترکیب: آیا آنها پتانسیل ایجاد آسیب را دارند؟
  • تمام ادعاهای سلامتی را بررسی کنید: آیا آنها با مجموعه شواهد علمی فعلی مطابقت دارند؟
  • ارزیابی برند: آیا با یکپارچگی عمل می کند و به بهترین شیوه های صنعت پایبند است؟

ما این تحقیق را انجام می دهیم تا بتوانید محصولات قابل اعتماد برای سلامتی و تندرستی خود را پیدا کنید.

درباره روند بررسی ما بیشتر بخوانید.