توده زیر بغل ممکن است کوچک به نظر برسد. در موارد دیگر، ممکن است بسیار قابل توجه باشد. توده های زیر بغل ممکن است در اثر کیست، عفونت یا تحریک ناشی از اصلاح یا استفاده از ضد تعریق ایجاد شوند. با این حال، این توده ها همچنین ممکن است نشان دهنده یک بیماری جدی زمینه ای باشد.

اگر توده زیر بغل دارید که به تدریج بزرگ می شود، دردناک است یا نیست، یا از بین نمی رود، به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.