فراتر از بدیهیات، آمیزش جنسی فواید سلامتی بسیاری دارد. می تواند به شما کمک کند احساس شادی بیشتری داشته باشید، سالم تر باشید و زندگی طولانی تری داشته باشید.

همچنین می تواند در برابر بیماری ها محافظت کند و احتمالاً از سرطان جلوگیری کند. در اینجا، ما برخی از مزایای اضافی را که داشتن رابطه جنسی می تواند به شما بدهد، بررسی می کنیم.