زنان واقعی تجربیات خود را به اشتراک می گذارند

شیمی درمانی یک تجربه منحصر به فرد نیست. هنگامی که با شیمی درمانی مواجه می شوند، بسیاری از زنان به تحقیقات آنلاین روی می آورند، اما مطالعه در مورد درمان و روند آن تا آنجا پیش می رود. اغلب اوقات، صحبت با سایر بیماران یا بازماندگان می تواند مفیدتر باشد.

سی و هفت زن واقعی که شیمی درمانی را انتخاب کردند برای این مقاله مصاحبه شدند. در حالی که هیچ یک از این زنان بدون آسیب جان سالم به در نبردند، همه آنها از طریق درمان و عوارض جانبی مربوط به آن موفق شدند. بینش، خرد، و حتی شوخ طبعی آن‌ها می‌تواند برای کسانی که به تازگی سفر شیمی‌درمانی را آغاز کرده‌اند یا برای کسانی که در مورد واقعیت‌های درمان نامطمئن هستند، وضوح و امید ایجاد کند.

داستان های شیمی درمانی: از بیماران واقعی سرطان سینه بشنوید