روغن درخت چای از برگ های گیاه درخت چای تهیه می شود. مردم بومی استرالیا قرن ها از آن برای پزشکی استفاده می کردند. مردم در سراسر جهان همچنان از روغن درخت چای به عنوان درمانی برای بسیاری از بیماری ها استفاده می کنند.

در میان کاربردهای دیگر، برخی افراد معتقدند که روغن درخت چای می تواند شپش را از بین ببرد. اما همه کارشناسان متقاعد نشده اند. قبل از اینکه دانشمندان بتوانند نتیجه بگیرند به تحقیقات بیشتری نیاز است.