مرحله ۴ سرطان پانکراس

تشخیص زودهنگام سرطان لوزالمعده دشوار است زیرا لوزالمعده در ناحیه ای از بدن قرار ندارد که در طی یک معاینه معمولی رشد آن احساس شود. همچنین معمولاً تا زمانی که سرطان به سایر نواحی بدن سرایت نکرده باشد، علائمی ایجاد نمی کند.

بیش از نیمی از موارد سرطان پانکراس برای اولین بار در مرحله ۴ تشخیص داده می شود.

درمان مرحله 4 سرطان پانکراس

مرحله ۴ سرطان پانکراس به این معنی است که سرطان به سایر اندام ها، به طور معمول کبد یا ریه ها گسترش یافته است. سرطان در این مرحله قابل درمان نیست، اما هنوز گزینه های درمانی وجود دارد.

درمان در این مرحله بر افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی متمرکز است.