نارسایی قلبی زمانی اتفاق می افتد که قلب شما دیگر قادر به پمپاژ خون کافی برای رفع نیازهای بدن نباشد. گاهی اوقات به آن نارسایی احتقانی قلب نیز می گویند.

برای بسیاری از افراد مبتلا به نارسایی قلبی، درمان همگام سازی مجدد قلبی (CRT) می تواند یک درمان نجات دهنده باشد. ضربان دو حفره پایینی (بطن) قلب شما را همگام می کند تا قلب بتواند خون را به طور موثرتری پمپاژ کند.

CRT از یک دستگاه قابل کاشت در قفسه سینه استفاده می کند. این دستگاه دارای سیم هایی (به نام لید) است که به قلب متصل می شود. این لیدها یک سیگنال الکتریکی کوچک برای تحریک بطن ها حمل می کنند.

برخی از خطرات با روش CRT مرتبط است. اما پیشرفت‌های فناوری همچنان به بهبود CRT و اثربخشی آن ادامه می‌دهد.

درمان همزمان سازی مجدد قلبی (CRT) چیست؟