اگر صرع دارید، ممکن است تعجب کنید که آیا می توانید رانندگی کنید یا خیر. پاسخ به این سوال برای هر فردی منحصر به فرد است. بسته به وضعیت پزشکی خاص و قوانین ایالت شما، در صورت ابتلا به صرع، ممکن است بتوانید رانندگی کنید.

ارتباط با تیم مراقبت های بهداشتی برای اطمینان از اینکه می توانید ایمن رانندگی کنید، کلیدی است. به خواندن ادامه دهید تا بدانید اگر صرع دارید و می خواهید رانندگی کنید چه چیزهایی باید بدانید.