چشم ها بخش بسیار حساس بدن هستند. یک مژه کوچک یا ذره شن در چشم می تواند دیوانه کننده باشد.

تورم پلک و ناحیه اطراف چشم به دلیل نازک بودن بافت شایع است. قرمزی و التهاب واکنش های معمولی به هر چیزی است که چشم را تحریک می کند – حتی نیش عنکبوت یا حشرات.

اگر یک روز با چشم زخم، متورم یا قرمزی از خواب بیدار شوید، تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده ممکن است دشوار باشد. در مورد نیش عنکبوت سرنخ هایی وجود دارد.

دریابید که چگونه بین نیش عنکبوت و عفونت هایی که می توانند باعث تورم پلک شما شوند، تفاوت قائل شوید.

در مورد نیش عنکبوت روی پلک چه باید کرد؟