مدت زمانی که طول می کشد تا انسولین اثر کند به نوع انسولین، برند، محل تزریق و عوامل دیگر بستگی دارد.

از آنجایی که هر فردی متفاوت است، نحوه پاسخ بدن شما به انسولین ممکن است مانند دیگران نباشد. نوع انسولینی که مصرف می کنید و عوامل زیادی می توانند بر سرعت عملکرد انسولین در بدن و مدت زمان ماندگاری آن تأثیر بگذارند.

برای آشنایی بیشتر با انسولین و اینکه چگونه برخی چیزها می توانند بر جذب آن تأثیر بگذارند، ادامه مطلب را بخوانید.