رهاسازی میوفاشیال چیست؟

انتشار میوفاشیال نوعی فیزیوتراپی است که اغلب برای درمان سندرم درد میوفاشیال استفاده می شود. سندرم درد میوفاشیال یک اختلال درد مزمن است که به دلیل حساسیت و سفتی در بافت‌های میوفاشیال شما ایجاد می‌شود. این بافت ها عضلات سراسر بدن شما را احاطه کرده و از آنها حمایت می کنند. درد معمولاً از نقاط خاصی در بافت‌های میوفاشیال شما به نام «نقاط ماشه‌ای» سرچشمه می‌گیرد.

رهاسازی میوفاشیال بر کاهش درد با کاهش تنش و سفتی در نقاط ماشه ای تمرکز دارد. درک اینکه کدام نقطه ماشه ای مسئول درد است همیشه آسان نیست. محلی سازی درد در یک نقطه ماشه ای خاص بسیار دشوار است. به همین دلیل، رهاسازی میوفاشیال اغلب در ناحیه وسیعی از عضله و بافت بجای نقاط منفرد استفاده می شود.