رژیم رایگان ۱۶۰۰ کیلو کالری هفت روزه کاهش وزن با دستور پخت غذاهای رژیمی

رژیم رایگان 1600 کیلو کالری هفت روزه کاهش وزن با دستور پخت غذاهای رژیمی

آخر شب

شامعصرانهنهارمیان وعدهصبحانه

روز

نصف لیوان آب پرتقال + نصف عدد سیب

٣کاسه کوچک سوپ جو+ یک کاسه کوچک سالاد فصل + یک قاشق مربا خوری روغن زیتوننصف لیوان آب پرتقال + ٣عدد انجیر خشک١۵قاشق غذاخوری لوبیا پلو+ یک کاسه کوچک سالاد فلفل دلمه ای

یک عدد گردو + ٣عدد پسته تازه +نصف لیوان شیر ٪ ١چربی

٢لیوان شیر کم چرب + نصف عدد سیب + یک کف دست نان سنگک + سه چهارم قوطی کبریت پنیر کم چرب

شنبه

نصف لیوان شیر موز
+ یک عدد بیسکوییت سبوس دار

٧قاشق غذاخوری تخم مرغ و اسفناج + ۴ کف دست نان سنگک+ یک قاشق غذاخوری جوانه گندم + یک قاشق مربا خوری سرکه + نصف عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار +
نصف کاسه متوسط کاهو
نصف لیوان هندوانه + یک عدد هلونصف بشقاب مرغ با سبزیجات + ١٠قاشق غذاخوری برنج+ یک قاشق غذاخوری جوانه گندم + نصف عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار + یک کاسه متوسط کاھویک عدد بیسکوییت سبوس دار + یک عدد سیب + یک لیوان چای

نصف لیوان شیر کم چرب + یک و نیم قوطی کبریت پنیر کم نمک کم چرب + ٣کف دست نان سنگک

یکشنبه

یک لیوان شیر بدون چربی

۴تکه جوجه کباب + یک کف دست نان سنگک + ٢عدد لیمو ترش+ ٢کاسه کوچک
سالاد فصل
نصف عدد موز + نصف عدد سیب١٣قاشق غذاخوری استانبولی پلو با گوشت+ یک لیوان ماست کم چربیک عدد پرتقال + نصف عدد موزیک کاسه کوچک عدسی + ٣ کف دست نان سنگک + ٣ قاشق مربا خوری آب لیمو ترش

دوشنبه

نصف لیوان شیر کم چرب + نصف لیوان آب هویچ

یک عدد ساندویچ مرغ + یک و نیم قاشق غذاخوری سس کچاب+ ٢کاسه کوچک سالاد فصل + یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترشیک عدد نارنگی + یک عدد سیب١۴قاشق غذاخوری استانبولی پلو+ یک و نیم کاسه کوچک گل کلم پخته + یک چھارم لیوان ماست کم
چربی( %١٫۵چربی) + نصف لیوان جعفری + یک عدد لیمو ترش
یک عدد پرتقال +نصف عدد سیبیک و نیم لیوان شیر کم چرب +یک قوطی کبریت پنیر کم نمک کم چرب + ٢کف دست نان سنگک

سه شنبه

یک عدد سیب + یک عدد خیار

٨قاشق غذاخوری املت سیب زمینی + یک کف دست نان سنگک+ یک کاسه کوچک سالاد فصل + یک عدد لیمو ترش + یک قاشق مربا خوری مایونز

یک عدد گردو + یک عدد بیسکوییت سبوس دار + نصف لیوان شیر %١چربی

٢تکه ماھی کبابی + ١٢قاشق غذاخوری برنج+ یک کاسه کوچک ماست و خیار + ٢عدد گردو

٢عدد بیسکوییت ترد + یک عدد خرما تازه

٢لیوان شیر کم چرب + نصف عدد سیب + یک کف دست نان سنگک + نصف قوطی کبریت پنیر کم چرب

چهارشنبه

نصف لیوان شیر ٪٢چربی + نصف عدد سیب

٢کاسه کوچک سوپ سبزیجات + ٢کف دست نان سنگک+ ٢عدد گوجه فرنگی + ٢ عدد خیار

٢لیوان چای + یک عدد کیک یزدی

٢برش کباب تابه ای + ۵قاشق غذاخوری برنج+ نصف کاسه کوچک سالاد شیرازی + یک عدد لیمو ترش + ٢ قاشق مربا خوری مایونز

نصف لیوان شیر هویج + یک عدد بیسکوییت سبوس دارنصف لیوان شیر کم چرب + یک قوطی کبریت پنیر کم نمک کم چرب + ٣کف دست نان سنگک

پنج شنبه

٢عدد خیار + یک عدد پرتقال

یک برش استیک + یک کف دست نان سنگک+ یک لیوان دوغ + یک کاسه کوچک سالاد فصلنصف لیوان آب پرتقال + یک عدد بیسکوییت سبوس داریک کاسه کوچک خورشت قیمه + ١٠قاشق غذاخوری برنج+ نصف لیوان ماست کم چرب + ٢عدد خیاریک عدد گردو + ۴ عدد بادام + نصف لیوان شیر %١ چربینصف کاسه کوچک عدسی + ۴ کف دست نان سنگک + یک قاشق مربا خوری آب لیمو ترش

جمعه

توجه شود که این رژیم رایگان ۱۶۰۰ کیلو کالری هفت روزه توسط بهترین و قوی ترین نرم افزار موجود جهت تهیه رژیم بطور دقیق،محاسبه شده است، اما لاوجود این یک رژیم اصولی تنها کالری شماری صرف نیست بلکه بایستی تمام جوانب نغذیه صحیح در آن گنجانده شود.

دستور تهیه غذاهای رژیمی در رژیم رایگان ۱۶۰۰ کیلو کالری هفت روزه

 

١بشقاب لوبیا پلو به وزن ۴٢٣گرم و با میزان کالری ٨٧٣


٣قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده(معادل ۴۵گرم گوشت) + ٨قاشق غذاخوری برنج + نصف عدد پیاز + ٣قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ١٠قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف لیوان لوبیا سبز+ یک قاشق چای خوری زعفران

 

١کاسه متوسط سوپ جو به وزن ۵١۵گرم و با میزان کالری ٢۴٧

نصف لیوان آب + یک ششم عدد پیاز + یک ششم لیوان جعفری + نصف لیوان جو پخته + نصف عدد ران مرغ ( معادل٣٠گرم ) + یک قاشق مربا خوری زردچوبه + یک حبه سیر + یک چهارم لیوان شیر %١ چربی + نصف عدد گردن مرغ + یک عدد لیمو ترش + یک سوم لیوان هویج


١بشقاب مرغ با سبزیجات به وزن ٣۶٨گرم و با میزان کالری ۴١٠

یک عدد کدو مسمائی + نصف عدد سیب زمینی پخته + نصف عدد پیاز + ٢قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ٣قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف عدد سینه مرغ (معادل ۶٠گرم) + نصف عدد فلفل سبز دلمه ای + نصف لیوان نخودفرنگی پخته + نصف لیوان هویج پخته + یک عدد کدو مسمائی(وزن هر بشقاب با سبزیجات معادل ٣۶٣گرم می باشد)

١۴قاشق غذاخوری برنج به وزن ٢١٢گرم و با میزان کالری ۴٢۴


١٢قاشق غذاخوری برنج پخته + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

 

تخم مرغ و اسفناج به وزن ۵٢٢گرم و با میزان کالری ۳۴۴

مواد لازم برای یک نفر: ٣لیوان اسفناج پخته + نصف عدد پیاز + ٢عدد تخم مرغ + ٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف قاشق مربا خوری زردچوبه

 ١بشقاب استانبولی پلو با گوشت ه وزن ٣٣٢گرم و با میزان کالری ٧۵۴


٨قاشق غذاخوری برنج پخته + نصف عدد سیب زمینی آب پز + نصف قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + ٣قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده + نصف عدد گوجه فرنگی + یک چهارم عدد پیاز

٣تکه جوجه کباب بھ وزن ٩۵گرم و با میزان کالری ٢١٢
یک قاشق مربا خوری روغن زیتون + ٢قاشق مربا خوری آب لیمو ترش + یک عدد پیاز + یک قاشق چای خوری زعفران + نصف عدد سینه مرغ (بدون پوست پخته) + یک سوم قاشق چای خوری نمک + یک
سوم عدد فلفل سبز دلمه ای + یک سوم قاشق چای خوری فلفل کوبیده

١عدد ساندویچ مرغ به وزن ٢۴٢گرم و با میزان کالری ٣۴٣

١٠قاشق غذاخوری برنج پخته + یک چهارم عدد پیاز + نصف قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + نصف عدد سیب زمینی آب پز + نصف عدد گوجه فرنگی

 

١بشقاب استانبولی پلو به وزن ٣١٨گرم و با میزان کالری ۶٨٠


یک عدد خیارشور + ٩٠گرم سینه مرغ+ نصف عدد گوجه فرنگی + نصف یک عدد نان باگت فرانسوی٢١*٧*۴٫۵

۴تکه ماهی کبابی به وزن ٢٣٣گرم و با میزان کالری ٣٩١


١٢٠گرم ماھی قزل آلا + ۴قاشق مربا خوری روغن زیتون+ ٢عدد لیمو ترش + یک ششم لیوان گشنیز + یک ششم لیوان جعفری + یک قاشق چای خوری زعفران (وزن هر تکه ماهی معادل ٣٠گرم می باشد)

١بشقاب املت سیب زمینی به وزن ٢٣۵گرم و با میزان کالری ۵۵۴


یک و نیم عدد سیب زمینی آب پز + یک عدد تخم مرغ + ٨قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع

٨برش کباب تابه ای به وزن ۴٨٠گرم و با میزان کالری ١٣٢٠


مواد لازم جهت ۴نفر:
یک و نیم عدد پیاز + ٢۴قاشق غذاخوری گوشت چرخ کرده + ۶قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع (وزن هر برش کباب تابه ای معادل۶٠گرم می باشد)

١کاسه متوسط سوپ سبزیجات به وزن ۶۶٨گرم و با میزان کالری ٢٨٩


٧٢گرم قارچ + نصف عدد ران مرغ ( معادل٣٠گرم) + نصف عدد پیاز + یک چھارم لیوان جعفری + یک عدد کدو مسمائی + یک لیوان آب + نصف لیوان هویج+ ٢قاشق مرباخوری روغن نباتی مایع

١کاسه متوسط خورشت قیمه به وزن ۴٢٢گرم و با میزان کالری ۴۶٩


نصف قاشق مربا خوری زردچوبه + یک چھارم قاشق چای خوری فلفل کوبیده + ٢قاشق غذاخوری لیمو عمانی + ٣تکه گوشت گوساله چربی متوسط + ٢قاشق مربا خوری رب گوجه فرنگی + ٣قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک عدد پیاز + یک سوم لیوان آب + نصف لیوان لپه + یک عدد سیب زمینی پخته


١برش استیک به وزن ۵۶گرم و با میزان کالری٢۵٣

مواد لازم:
٢قاشق مربا خوری روغن نباتی مایع + یک تکه گوشت استیک پخته  + ۲قاشق مربا خوری روغن زیتون + ٢حبه سیر

در سایت آر دایت رژیم غذایی توسط متخصص تغذیه به شیوه‌ای متفاوت ارائه می‌شود. لطفاً جهت اطلاع از چگونگی و شرایط رژیم آنلاین، کلیک نمایید…

در صورتی که هر گونه سوالی دارید می توانید از طریق تلگرام، اینستاگرام یا واتساپ با ما در تماس باشید و یا درخواست مشاوره رایگان دهید.

ثبت نام

همین حالا ثبت نام کنید.

جهت تکمیل پرسشنامه کلیک کنید.
ثبت نام