رژیم کتوژنیک قبل عمل چاقی

رژیم کتوژنیک قبل عمل چاقی

دستورالعمل های فعلی برای جراحی چاقی، یک دوره کاهش وزن عمدی با رژیم غذایی قبل از عمل برای کاهش خطرات و عوارض احتمالی بعد از عمل است.

در چند مطالعه رژیم کتوژنیک خیلی کم کالری در بیمارانی که برنامه عمل داشته‌اند، بی خطر، موثر در کاهش وزن بدن، چربی احشایی و کبد بوده است.

مثلاً، دیده شده رژیم کتوژنیک خیلی کم کالری نتایج بهتری نسبت به رژیم معمولی در نتیجه جراحی، سطح هموگلوبین بعد از عمل و مدت ماندن در بیمارستان داشته است.

بنابراین طبق مطالعات و دستور العمل های جدید، رژیم کتوژنیک ۲ تا ۶ هفته قبل از جراحی چاقی برای کاهش وزن یا باریاتریک به افرادی که واجد شرایط این عمل هستند، برای کاهش وزن تقریباً ۵٪ و کاهش حجم حداقل ۱۰٪ کبد  پیشنهاد شده است.

منبع

Leonetti F, Campanile FC, Coccia F, Capoccia D, Alessandroni L, Puzziello A, Coluzzi I, Silecchia G. Very low-carbohydrate ketogenic diet before bariatric surgery: prospective evaluation of a sequential diet. Obesity surgery. 2015 Jan 1;25(1):64-71.

Schiavo L, Pilone V, Rossetti G, Barbarisi A, Cesaretti M, Iannelli A. A 4-week preoperative ketogenic micronutrient-enriched diet is effective in reducing body weight, left hepatic lobe volume, and micronutrient deficiencies in patients undergoing bariatric surgery: a prospective pilot study. Obesity surgery. 2018 Aug 1;28(8):2215-24.

Pilone V, Tramontano S, Renzulli M, Romano M, Cobellis L, Berselli T, Schiavo L. Metabolic effects, safety, and acceptability of very low-calorie ketogenic dietetic scheme on candidates for bariatric surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases. 2018 Jul 1;14(7):1013-9.

Albanese A, Prevedello L, Markovich M, Busetto L, Vettor R, Foletto M. Pre-operative very low calorie ketogenic diet (VLCKD) vs. very low calorie diet (VLCD): surgical impact. Obesity surgery. 2019 Jan 15;29(1):292-6.

Caprio M, Infante M, Moriconi E, Armani A, Fabbri A, Mantovani G, Mariani S, Lubrano C, Poggiogalle E, Migliaccio S, Donini LM. Very-low-calorie ketogenic diet (VLCKD) in the management of metabolic diseases: systematic review and consensus statement from the Italian Society of Endocrinology (SIE). Journal of endocrinological investigation. 2019 Nov 1;42(11):1365-86.

جهت آشنایی بیشتر با رژیم کتوژنیک، کلیک نمایید…

اهمیت تجویز رژیم کتوژنیک توسط متخصص تغذیه چیست؟ برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید…