با سوسو زدن نقاط در کل میدان دید شما مشخص می شود. این نقاط شبیه “برف” یا ثابت هستند – الگوی روی صفحه نمایش تلویزیون آنالوگ هنگامی که روی یک کانال تنظیم نشده است.

محققان می دانستند خیلی کوچک در مورد سندرم برف بصری تا اواخر دهه ۲۰۱۰. هنوز مشخص نیست که چقدر شایع است یا علت آن چیست. تصویربرداری از مغز مطالعات پیشنهاد کرده اند که ممکن است به مشکلات یک یا چند قسمت از مغز مربوط باشد.

مقداری محققان فکر کنید که برف بصری ممکن است در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگیرد زیرا مغز آن را ویرایش می کند. برای برخی از افراد، برف بینایی می تواند ناتوان کننده باشد و کیفیت زندگی آنها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

سندرم بصری برف چیست؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سندرم برف بصری، از جمله علائم، علل و گزینه های درمانی، ادامه مطلب را بخوانید.