اگر قاعدگی را روی پریود انداختید و چیزی جز قرمز دیدید، نترسید. خون پریود همیشه قرمز نیست و رنگ های مختلف خون می تواند معانی زیادی داشته باشد.

رنگ های مختلف خون معمولاً دلیلی برای نگرانی نیست. اما گاهی اوقات، ممکن است نشانه ای از چیزی باشد که نیاز به مراجعه با یک متخصص مراقبت های بهداشتی دارد.

از قرمز روشن تا سیاه، و هر رنگ دیگری در این بین، ما کالاها را در مورد معنای هر یک و آنچه (اگر چیزی) در مورد آن انجام دهیم، می ریزیم.