شیمی درمانی داخل صفاقی نوعی درمان سرطان است که شامل تجویز داروهای ضد سرطان در حفره صفاقی شما می شود. این روش درمانی بسیار کمتر از شیمی درمانی داخل وریدی (IV) است، اما هنوز در برخی افراد برای انواع خاصی از سرطان ها در حفره صفاقی استفاده می شود.

حفره صفاق ناحیه‌ای از شکم است که شامل معده، روده و کبد است. شیمی درمانی داخل صفاقی به طور مستقیم سلول های سرطانی این ناحیه را مورد هدف قرار می دهد.

شیمی درمانی داخل صفاقی چیست؟

این مقاله نگاهی دقیق‌تر به شیمی‌درمانی داخل صفاقی، از جمله نحوه و چرایی تجویز آن و عوارض جانبی این روش درمانی خواهد داشت.