حفره صفاق ناحیه‌ای از شکم است که شامل معده، روده و کبد است. شیمی درمانی داخل صفاقی به طور مستقیم سلول های سرطانی این ناحیه را مورد هدف قرار می دهد.

این مقاله نگاهی دقیق‌تر به شیمی‌درمانی داخل صفاقی، از جمله نحوه و چرایی تجویز آن و عوارض جانبی این روش درمانی خواهد داشت.