به طور خلاصه آلرژی

بر فراز ۵۰ میلیون آمریکایی به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، آلرژی دارند. آلرژی به آجیل یکی از رایج ترین انواع آلرژی غذایی در کودکان و بزرگسالان است.

آلرژی به آجیل تمایل دارد تا پایان عمر ادامه داشته باشد، هرچند حدود ۱۴ درصد کودکان مبتلا به آلرژی به آجیل درختی و ۲۰ درصد کودکان مبتلا به آلرژی به بادام زمینی، در نهایت از آنها بیشتر می شوند. خواهر و برادرهای کوچکتر کودکان مبتلا به آلرژی به آجیل نیز در معرض خطر بیشتری برای آلرژی به آجیل هستند.

علائم آلرژی به آجیل چیست؟