غدد لنفاوی غدد کوچکی هستند که نقش اساسی در سیستم ایمنی بدن شما دارند. سلول ها و بافت های بدن شما مواد زائد را در مایع لنفاوی دفع می کنند. سپس غدد لنفاوی شما مواد خارجی از جمله باکتری ها و ویروس ها را از مایع لنفاوی فیلتر می کنند.

غدد لنفاوی طبیعی تقریباً به اندازه یک نخود هستند. هنگامی که آنها با مواد خارجی در مایع لنفاوی تماس پیدا می کنند، ممکن است متورم شوند. غدد لنفاوی می توانند به طور قابل توجهی رشد کنند، گاهی اوقات به اندازه یک توپ تنیس بزرگ می شوند.

به غدد لنفاوی در کشاله ران، غدد لنفاوی اینگوینال نیز گفته می شود. تورم غدد لنفاوی در کشاله ران می تواند در اثر آسیب یا عفونت پوستی در هر نقطه از پا، مانند پای ورزشکار، ایجاد شود. عفونت های مقاربتی (STIs) و سرطان نیز می توانند باعث تورم غدد لنفاوی در کشاله ران شوند.