فشار خون ریوی چیست؟

فشار خون ریوی (PH) یک بیماری جدی برای سلامتی است که زمانی ایجاد می شود که شریان های حامل خون از سمت راست قلب به ریه ها منقبض شده و جریان خون را مختل می کند. خون برای تبادل هوا باید از طریق ریه ها عبور کند تا اکسیژنی را که به تمام اندام ها، ماهیچه ها و بافت های بدن می رساند دریافت کند.

هنگامی که شریان‌های بین قلب و ریه‌ها باریک می‌شوند و جریان منقبض می‌شود، قلب مجبور است برای پمپاژ خون به ریه‌ها سخت کار کند. با گذشت زمان، قلب ضعیف می شود و گردش خون مناسب در سراسر بدن کاهش می یابد.

فشار خون ریوی: پیش آگهی و امید به زندگی