فلج فوق هسته ای پیشرونده یک بیماری نادر است که مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری سندرم استیل-ریچاردسون-اولزوسکی نیز نامیده می شود.

فلج فوق هسته ای پیشرونده باعث تخریب سلول های مغزی می شود که حرکت و مهارت های حرکتی را کنترل می کنند. با پیشرفت بیماری، مشکلاتی در تعادل راه رفتن، راه رفتن، حرکت چشم و بلع ممکن است رخ دهد.

هیچ درمانی برای فلج فوق هسته ای پیشرونده وجود ندارد، اما درمان این بیماری می تواند به مدیریت علائم کمک کند.