فهرست جانشینی

در اینجا چند مدل فهرست جانشینی ارائه می شود، شما جهت انجام کار حرفه ای بایستی با سلیقه خود در قالب و طرحی مناسب که نشان دهنده هویت شما باشد این لیست را طراحی کنید. برای اعتبار کار پیشنهاد می کنم از فهرست خام یا مشابه فهرست دیگران استفاده نکنید. قالبی خودم در حال حاضر استفاده می کنم جهت ایده دادن به شما نیز گذاشتم. البته هر گاهی این نیز اصلاح می کنم.

فهرست جانشینی اصلی با زبان انگلیسی در کتاب کرواس:

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید

فهرست جانشینی اصلی ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

این لیست عموماً استفاده می شود.

برای مشاهده و دانلود کلیک کنید

توجه کنید که فایل ورد آن را برای شما قرار دادم تا بتوانید آن را ویرایش و در قالب دلخواه بکار ببرید.

فهرست جانشینی که خودم استفاده می کنم: