نارسایی قلبی یک وضعیت پزشکی است که بر توانایی قلب شما برای پمپاژ خون همانطور که باید تاثیر می گذارد. این وضعیت به طور معمول پیشرونده است، به این معنی که با گذشت زمان بدتر می شود. بدن شما معمولاً سعی می کند به روش های مختلف جبران کند.

به طور خاص، نارسایی قلبی می تواند بر پیش بارگذاری و بارگذاری اضافی شما تأثیر بگذارد – جنبه هایی از میزان خونی که قلب شما خارج می کند.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به بارگذاری اولیه و پس‌بار و همچنین نحوه تأثیر نارسایی قلبی بر این اندازه‌گیری‌ها بیندازیم.