نارنگی و پرتقال مرکباتی هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

هر دو حاوی طیف وسیعی از مواد مغذی هستند، طعم نسبتاً شیرینی دارند و به طور کلی کالری کمی دارند.

اما در حالی که نارنگی و پرتقال ارتباط نزدیکی با هم دارند، در واقع دو میوه جداگانه با تفاوت های قابل توجهی هستند.

نارنگی در مقابل پرتقال: تفاوت چیست؟

این مقاله شباهت ها و تفاوت های اصلی نارنگی و پرتقال را توضیح می دهد.