تست های تصویربرداری – مانند ام آر آی، اشعه ایکس و سی تی اسکن – دسته ای از ابزارهایی هستند که پزشکان برای کمک به تشخیص سرطان لوزالمعده استفاده می کنند.

سی تی اسکن اغلب یکی از اولین آزمایش های تصویربرداری است که در طول فرآیند تشخیصی انجام می شود. در حالی که سی تی اسکن به تنهایی برای تشخیص سرطان لوزالمعده کافی نیست، اما می تواند تصاویری ارائه دهد که به پزشکان در تعیین اندازه و محل تومورها کمک کند.

بسته به نتایج، سی تی اسکن ممکن است با آزمایش های اضافی مانند سونوگرافی آندوسکوپی و بیوپسی دنبال شود.

نحوه استفاده از سی تی اسکن برای تشخیص سرطان پانکراس

در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به اسکن‌های توموگرافی کامپیوتری (CT) و نحوه استفاده از آن‌ها برای تشخیص سرطان پانکراس می‌اندازیم.