رژیم لیمومی

{رژیم چاقی رایگان|نظرات در مورد رژیم لیمومی|چند نمونه رژیم لیمومی}

رژیمهایی که توسط متخصصین و کارشناسان تغذیه در مطبها و کلینیکهای تغذیه با در نظر گرفتن ریز جزئیات محدودیتها و شرایط خاص افراد تنظیم میشوند و با دورههای منظم هفتگی ادامه پیدا میکنند.

{لیمومی اینستا|رژیم درمانی لیمومی|رژیم لاغری لیمومی}