نوروپاتی اتونومیک (AN) چیست؟

آسیب به اعصابی که به اندام‌ها و سیستم‌های اندام شما کمک می‌کنند تا عملکرد کنند، می‌تواند باعث ایجاد بیماری به نام نوروپاتی اتونومیک (AN) شود. این آسیب عصبی پردازش سیگنال بین سیستم عصبی خودمختار و مغز را مختل می کند. اعصاب اتونوم آسیب دیده می تواند بر روی شما تأثیر بگذارد:

  • فشار خون
  • ضربان قلب
  • الگوهای تعریق
  • حرکات روده
  • تخلیه مثانه
  • گوارش

AN اغلب با سایر بیماری ها و بیماری ها و داروهای خاص همراه است. علائم شما ممکن است بر اساس علت نوروپاتی و محل آسیب عصبی شما متفاوت باشد.

نوروپاتی اتونومیک