همی هیپرپلازی که قبلا همی هایپرتروفی نامیده می شد، یک اختلال نادر است که در آن یک طرف بدن به دلیل تولید بیش از حد سلول ها بیش از طرف دیگر رشد می کند و باعث عدم تقارن می شود. در یک سلول طبیعی، مکانیزمی وجود دارد که به محض رسیدن سلول به اندازه مشخص، رشد را خاموش می کند. با این حال، در همی هیپرپلازی، سلول های یک طرف قادر به توقف رشد نیستند. این باعث می شود که ناحیه آسیب دیده بدن به رشد خود ادامه دهد یا به طور غیر طبیعی بزرگ شود. این اختلال مادرزادی است، به این معنی که در بدو تولد مشهود است.