آبله مرغان یک عفونت شایع در ایالات متحده بود. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۹۰، حدود ۴ میلیون نفر هر سال به آبله مرغان مبتلا شدند و بیش از ۱۰۰۰۰ نفر بستری شدند. در سال ۱۹۹۵ واکسن آبله مرغان در دسترس قرار گرفت. در نتیجه، موارد سالانه آبله مرغان در ایالات متحده به طور چشمگیری کاهش یافته است.

امروزه تنها حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر در ایالات متحده سالانه به آبله مرغان مبتلا می شوند. برای پایین نگه داشتن این اعداد، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) واکسن آبله مرغان را تقریباً برای هر کسی که هرگز آبله مرغان نداشته یا واکسن دریافت نکرده است توصیه می کند.